Abild-Tved Stien - Gårde gennem generationer

Vesterhedevej er opkaldt efter den mark, der ligger mellem Lille Emmerske og Hedehusene. Markvejen her udgjorde skellet mellem Tønder Landsogn og Tønder By/ Kommune ??. Gården her på Vesterhedevej nr. 1 er mere end 300 år gammel. Her har slægten Paulsen boet i ca. 270 år. På gården her ses der en typisk ”Ligdør” mod øst. Dette er en byggeskik fra den tid, hvor man normalt døde i hjemmet, og liget derfor også frem til begravelsen stod i hjemmet i den ”fine stue”. En sådan ”Ligdør” gik normalt fra denne fine stue og direkte ud i det fri, og blev alene brugt til at ”udføre lig”. Døren her på Vesterhedevej 1 blev sidst brugt som ligdør i 1944, da Katrine Paulsen døde. Hendes søn Peter nåede som gårdmand her, at blive både sogneråds- og socialudvalgsformand samt kommunekasserer og medlem af mejeribestyrelsen, inden han døde i 1970. Vesterhedevej nr. 2 er nedrevet og en ny gård er i stedet opført i smuk, gammel stil. Vesterhedevej nr. 3. står fortsat som den originale gård. Stuehuset er så lavt, at man fortæller, at ”hanen kiggede ind ad køkkenvinduerne”.