Abild-Tved Stien - En vestjyde med crescendo

Kornværling eller bomlærke…
Kornværlingen lever i det åbne landskab, gerne i kanten af marker og ved vejgrøfter med enkeltstående, lave buske, hegnspæle eller elledninger. Herfra lader den sin knirkende og klirrende sang høre: Tik-tik-tiktrirililirirililily – som et markant crescendo. Kornværlingen er jyde – især vestjyde. Her på egnen holder den til på den lidt højere gest, frem for i den lave marsk. Kommer man fra Østdanmark vil man gerne se kornværlingen, for på øerne er den sjælden.Fototekst: Selv om bomlærken ligner en lærke i både størrelse og farve, så er den ikke en lærke, men en værling, med et kraftigt og tykt næb – en rigtig frøspiser. Så navnet Kornværling, som den også hedder, passer bedre.
Fattigvæsnet
Den tidligere Tønder Landsogns Fattiggård ligger her i Vennemose på Tyvsevej nr. 1. I 1838 brændte det gamle fattighus. Det blev genopbygget, revet ned og atter genopbygget i 1876. I 1931-32 blev boligen forpagtet til Carsten Poort, der kørte konsummælk fra Abildgård Mejeri til Tønder og senere også fra Lille Emmerske over Vennemose til Abildgård.Lidt nord herfor, i Vennemose, lå også en større fattiganstalt på Høgslundvej – kaldet ‘Nordhaus’. I kilder fra 1929 benævnes den ‘Nørhus Fattiggård’. Den nedrives i 50’erne.