Abild-Tved Stien - Modstrøm og flodbølger

Marsklandet her har gennem tiderne ofte været præget af lejlighedsvise oversvømmelser. De middelalderlige vandløb blev i 1500-tallet omlagt. Specielt de snævre tilløb, som f.eks. Galgestrømmen her, med rimeligt fald og tilsvarende stærk strøm og forholdsvis stor vandføring voldte problemer. Oversvømmelserne pressede en modstrøm, der blokerede for udløbet, ind gennem det nederste (flade) marsk-leje og forårsagede overskylninger langs tilløbet på højere terræn end den faktiske vandstand ved havdiget. Galgestrømmen og øvrige vandløb fra det højere liggende gestland her ved Abild og Emmerske pressedes således ned i marskhøjde og passerede tæt forbi Tønder, hvor de samtidig også blev snævret ind på grund af broer og måske en eller flere anlægspladser for pramme og marskbåde eller simpelt hen spærret af en vandmølle, som det f.eks. var tilfældet med den nærliggende Emmerske Bæk. Man kan således næste se for sig, hvordan det flade terræn forårsagede en yderst kaotisk situation, når vandløbene gik over deres bredder, hvor disse var lavest, og løb sammen i helt uberegnelige ”flodbølger”. 7 km nordøst herfor ligger Draved Skov der i dag er naturskov – næsten upåvirket af menneskelig aktivitet.
Bækørreden her lever bl.a. her i Galgestrømmen, ja, faktisk i hele åsystemet, der også kaldes også det sydjyske bækørredvand. Der fortælles om gevaldige fangster af bækørreder, der oftest er blevet fanget med regnorme på krogen. Den erfarne fisker ved, at ormen skal serveres lige over bunden og flyde ned ad åen med strømmen. Bækørreden er en god fighter og samtidig grådig, så den kan faktisk sluge krog med ormen helt, hvis fiskeren ikke er opmærksom og får givet et modhug med det samme.