Abild-Tved Stien - En kinesisk genopstandelse

Vandgran var kun kendt fra fossile aflejringer i kullag, men blev genfundet i Kina, og har været dyrket i Danmark siden 1948. Træet her i haven er sået af et frø fra en af vandgranerne langs Yangtze floden i Kina! Hanlige blomsterstande er små og ovale, mens de hunlige bliver til stilkede, hængende kogler, hvori frøene sidder.
Tønder Statsskoles botaniske have I 1939 købte Tønder Statsskole grundstykket til en pris af 50 øre pr. kvadratmeter af Tønder Kommune. Haven blev anlagt lige efter anden verdenskrig i 1945, og man så ikke små skilte med ‘Græsset må ikke betrædes’ – for det måtte man godt. Det var lektor Johan Larsen, der i store træk stod for etablering og senere pasning af haven. Den blev faktisk hans passion indtil hans død i 1975. J. Larsen var søn af en gartner ved Forstbotaniske Have i Charlottenlund. Hans bror var forstander ved Arboretet i Hørsholm.Fra netop disse to haver, modtog Tønder Botaniske Have i 1951 en sending af utroligt spændende planter. Især én plante skal her fremhæves: Vandgranen (Metasequoia glytostroboides). Planten ansås for uddød for millioner af år siden, men blev ved et mirakel genopdaget i 1947 af nogle unge kinesiske studenter fra universitetet i Nanking. Dybt inde i en skovslugt fandt de nogle kraftige træer, som de unge botanikere høstede frø af. Frøene blev sendt ud til verdens botaniske haver, inkl. i Danmark. Haven her indgik i Statsskolens botanikundervisning, og blev også flittigt brugt af byens borgere. Gå ind og kig – man kan stadig finde spændende træer og fornemme stedets ånd. 
Vandgranen er et løvfældende kegleformet nåletræ, der farves lyst rødbrunt om efteråret.