Bremsbøl Sæd stien - Svanesang og sandfang

Sandfang og oprensning Det er de helt store skovlfulde, der årligt graves op fra Grønåens og Vidåens bund og løftes op på digefødderne. Omkring 15.000 kubikmeter sand graves årligt op af de etablerede sandfang i Vidåsystemet. Hvor de store sandmasser kommer fra, kan ikke udspecificeres, men i forvaltningen skønnes at sand og sedimenter primært stammer fra marker tæt på vandløbene og brinkene. Sandfangene er etableret med det formål at forhindre, at Nørresøen syd for Tønder og de langsomme vandløb i Tøndermarsken sander til. Tømningen af sandfangene er et skadeligt indgreb i miljøet, men denne punktuelle indsats er både miljømæssigt og økonomisk at foretrække, frem for en oprensning over en længere strækning. I forbindelse med opgravningen tages også stikprøve af sandmasserne, bl.a. for tungmetaller. Foreløbig har man aldrig været i nærheden af grænseværdierne. Et antal landmænd i marsken har en aftale med Tønder Kommune om gratis at afhente de store sandmasser, der ude på markerne blandes op med den noget tungere marskjord.
Knop-, Sang- og Pibesvane Du kan se alle 3 arter af svaner her. Knopsvanen – vores nationalfugl – yngler herhjemme og er her året rundt. Det orangerøde næb med den sorte knop er et sikkert kendetegn. Om vinteren får vi besøg af de gulnæbbede svaner fra nord. Flest sangsvaner, hvor 2/3 af næbbet er gult, men også flokke af den lidt mindre pibesvane, som yngler på den russiske tundra. Pibesvanens næb er mindre gult og mere sort. Tilmed kan man nemt høre sang- og pibesvaners trompeterende sang. Knopsvanen er altid tavs.