Digestien - Skattefrihed og kunst for millioner

amtsmandboligen
Amtsmandsboligen – ca. 1935
Skulpturhaven eller Amtmandens have Skulpturhaven er det tidligere Amtmandens have her ved Bachmanns Vandmølle og Vidåen, og indeholder en alsidig række smukke skulpturer og kunstværker. Siden etableringen i 2008 er der blevet placeret kunst her for millioner. Nyd samtidig synet af de store gamle træer, især den gamle ægte kastanje, mærket af århundreders storme.
 
Uldgade & Slotsgade/Frigrunden Efter en stor brand i 1586 blev bl.a. Slots- og Uldgade kvarteret genopbygget og underlagt Amtet. Frem til 1665 betalte borgerne her derfor ikke skat til byen og enkelte husstande blev først indlemmet under Tønder By´s forordninger i 1933.
bjergvipstjert
Bjergvipstjert
Bjergvipstjerten v. Bachmanns Vandmølle Kig godt efter nede mellem stenene i det brusende vand. Ser du en gullig fugl med en meget lang og vippende hale, så er det bjergvipstjerten på fødejagt. Den besøger os forår og efterår på træk. Under broen har vi sat ynglekasser op til den, og det første par er flyttet ind. Vi håber den bliver – bjergfuglen i den flade marsk.
 
 
mølleparken_1985
Mølleparken – ca. 1985
Amtmandsboligen Amtmandsboligen i Tønder blev bygget i 1767/68 og ligger nu nabo til det imposante kredshus fra 1907 med sine typiske Tønder-karnapper og sprossede vinduer i den såkaldte ny nordiske stil eller nordisk renaissance.
 
Amtmandsboligen blev opført af amtmand U.A. von Holstein og er fredet i klasse A. Det troner foran Amtmandshaven som et rokoko-palæ med front mod jomfrustien.
 
Fra haven har du fin udsigt mod syd over til Bachmanns mølle og museumskomplekset med det gamle vandtårn og det gamle Porthus, der er en rest fra Tønder Slot (Tønderhus). Slottet blev revet ned i 1750 og det var faktisk anledning til at den dermed husvildeblevne amtmand von Holstein byggede ny amtmandsbolig.
 
Også mange af husene i de umiddelbart tilstødende gader mod nord og vest – Frigrunden, Skibbroen, Uldgade – er fine eksempler på middelalderlige bygninger, der i dag i stort omfang er fredede.
 
Kilder til yderligere fordybelse:
hvid vipstjert
Hvid vipstjert
Hvid vipstjert Hvis ikke du ser bjergvipstjerten ved Bachmanns Vandmølle, er der gode chancer for at se den hvide vipstjert. Den er tæt knyttet til mennesker. Den finder sin føde på græsplæner, gårdspladser, hustage m.m. Som de andre vipstjerter er den en trækfugl, der tilbringer vinteren ved Middelhavet. Men allerede i marts kommer de tilbage til ynglepladserne. Så kan vi nyde den tillidsfulde vipstjert –meget ofte på få meters afstand.
 
Kilder til yderligere fordybelse: