Digestien - Moderne tider og genbrug

vandtårnet
Vandtårnet
Vandtårnet Vandtårnet, der blev opført i 1902 under den daværende tyske administration af byen, var sammen med vandværket i brug til 1980, hvor bedre pumpemetoder gjorde tårnet overflødigt. Herefter stod vandtårnet ubenyttet hen i 15 år, indtil en fondsstøttet renovering og ombygning blev sat i gang i 1995. Den resulterede i et 8 etager højt tårn med panoramadæk møbleret af Marianne Wegner Sørensen og Hans J. Wegner. Tårnet indeholder nu en permanent udstilling af nogle af arkitekt Hans J. Wegners verdensberømte stole.
 
Det gamle vandværk/Pumpehuset Pumpehuset – det gamle Tønder Vandværks bygning øst for Slotsbanken – er direkte forbundet med det øvrige museumskompleks. I fliserummet i Pumpehusets sydlige ende, hvor pumper tidligere hentede vand fra undergrunden til Vandtårnet har museet i dag konference-, foredrags- og undervisningslokale eller koncertsal.
slotsbanken
Slotsbanken
Slotsholmen/ Slotsbanken Her hvor slottet Tønderhus har ligget siden før 1285, er kun Slotsbanken tilbage af det kæmpe anlæg, der var strategisk vigtigt for hele Slesvig og i 1500-tallet blev udbygget med ringmure og voldgrave, så det efter Gottorp Slot var Slesvigs stærkeste fæstningsværk. Slottet blev overflødigt og forfaldt i 1700-tallet. De sidste rester af Slotsbankens volde og voldgrave forsvandt ved opfyldningen af Skibbroen og anlæggelsen af Kongevejen i 1935-40. Ved siden af borgen og slottet Tønderhus lå den gamle Slotsbanke i den sydlige udkant af Tønder. Mellem 1864 og 1911 opførtes her en række af Tønders nye tekniske værker. Det gælder bl.a. Gasværket, Vandværket inkl. Vandtårnet og Elværket.
 
 
Nyholm og vandværket 1904
Nyholm og vandværket – ca. 1904
Slotsholmen Tønder by har sikkert været en mindre landsby på en lille holm mellem Vidåen og Laurentiusstrømmen.
 
På Slotsholmen lå bl.a. Frigrunden og Slots- og uldgadekvarteret, der omkring 1600 var en del af Tønder Amt og Tønderhus Slot. I 1665 blev det meste af området lagt ind under byen undtagen frihusene med amtskriveren og digefogeden ved Slotsgade. Disse blev så endeligt indlemmet i Tønder Kommune efter genforeningen i 1920.
 
Det var vandløbene ved Slotsholmen der blev ændrede og dermed lukkede for indsejlingen til Tønder i forbindelse med bygningen af slotsanlægget i 1500-tallet. Renæssance-slottet blev udbygget til en moderne fæstning i 1600-tallet, men allerede nedlagt igen knapt 100 år senere og derpå nedrevet i 1750.
 
I 1900-tallet var Slotsholmen atter en holm efter at der var blevet gravet kanal fra Møllekulen til Skibbroen. Dengang håbede man stadig at kunne genskabe forbindelse ud til Højer og havet.
B3283
ca. 1910
Nyholm Ovre på sydsiden af Slotsbanken lå både møllen, vandtårnet, pumpehuset og andre tekniske værker …men også Nyholm hvor den ny kanal løb forbi ved Porthusbroen. Nyholm var oprindeligt en gård, men blev i begyndelse af 1900-tallet udlejet til pigeskolen ”Höhere Töchterschule”, der senere endte i Popsensgade.
 
Slotsbanken som tidligere med sin strategisk gode højde (også kaldet Slotsbjerget) havde været velegnet til forsvarsværker, blev sidenhen frem for alt anvendt som udflugtsmål på grund af den gode udsigt helt til Ubjerg og Sønderlügum
 
Kilder til yderligere fordybelse:
 
Opgave.
  1. Hvilken fugl er Danmarks mindste? a) fuglekonge eller b) gærdesmutte.
  2. Hvilken fugl er verdens hurtigste? a) duehøg eller b) vandrefalk.
  3. Hvilken fugl flyver fra Danmark eller Grønland og hele vejen til Antarktisk inden den vender tilbage til Danmark/Grønland? a) storken eller b havternen
 
Præmien finder du, når du også snupper 10 km-ruten og stopper op ved punkt 1. Her er svarene og svarene er præmien.