Digestien - Flotte pumpemuskler og hurtige flyvere...

lægan_pumpestation
Lægan Pumpestation ca. 1935
Pumpestationen Lægan pumpestation fra 1929 er den største af de fire pumpestationer i Tøndermarsken. Den er forsynet med fire selvstændige, eldrevne og automatisk virkende pumper. Den største pumpe kan yde 5.000 liter pr. sekund, og samlet yder pumperne 16.000 liter pr. sekund. Den markant rektangulære bygning afvander et område på ca. 8.000 ha. Vandet pumpes fra kanalerne i de lavereliggende marskflader op i den inddigede Vidå.
 
Alle fire pumpestationer bærer præg af Bedre Byggeskik-stilen i blank mur med røde teglsten, velproportionerede vinduespartier og rødt tegltag. Bygningerne er markante i det flade marsklandskab
landsvale
Landsvale
Land-, By- og Digesvale Svalerne er her fra midten af april til slutningen af september. Her er nemlig et enormt spisekammer af myg, myg, myg. Landsvalerne med de lange halefjer er de talrigeste, men også de små bysvaler med den hvide overgump og de brune digesvaler fanger insekter i luften. Her findes også et væld af ænder…
 
 
Lægan Lystbådehavn
Lægan lystbådehavn – ca. 1978
Tøndermarsken Tøndermarsken og pumpehusene er hvad man ser herude vest for byen…godt på vej mod Vadehavet. Havde man ikke pumperne, ville hele området stå under vand om vinteren. Al transport ville foregå med både eller med hestetrukne slæder og på skøjter. I dårlige og våde sommertider kunne der ligeledes være oversvømmet. De mange stormfloder har igennem tiderne lagt mange sogne øde og under vand, men også skabt nye øer og halliger med ændrede muligheder. Fiskeri og langfart har præget generationerne indtil inddignerne kom og der blev ændrede landbrugsbetingelser for marskbønderne.
 
I dag er store dele af Tøndermarsken et fredet naturområde og en del af Nationalpark Vadehavet. Her trives millioner af fugle og med arter der knapt findes andre steder på kloden, fordi Vidåen med sit høje næringsindhold og sine store vandmasser giver helt specielle betingelser.
 
Kilder til fortsat fordybelse:
Lægan Pumpestation 1963
Lægan Pumpestation – ca. 1963
Sangsvanerne De kan ses og de kan høres. Sangsvanerne er her. Det er vinter. De store, hvide fugle med det gule og sorte næb overnatter på søen. Dagen er brugt til fouragering på markerne, men ved aftenstid samles flokkene. Det er altid mere sikkert at sove sammen med andre.