Om Projektet

 
Formål med projekt ”Ruter til bevægelse og information i og omkring Tønder”: At få et antal fast opmålte/ afmærkede og informerende ruter i Tønder og omegn, så disse kan bruges året rundt af lokal-befolkningen, turister og andre med interesse for at bevæge sig ud i naturen i og omkring Tønder under et kortere eller længere ophold i Tønder og omegn.
 
Mål: Et antal fast opmålte, afmærkede og beskrevne ruter, der kan anvendes til en ”oplysende tur med kendt distance” af løbere/ vandrere/ cyklister m.fl. med eller uden lokalkendskab til området. At disse afmærkninger kan indeholde både informationer om distancer og valgt rute, og også kan indeholde QR-koder med informationer af historisk, naturmæssig og/ eller kulturarvmæssig betydning. Disse informationer vil kunne hentes på flere sprog.
 
Delmål: Identificere interessenter og mulige samarbejdspartnere Definere mål og indhold i henhold til de endeligt aftalte indsatsområder og aktører/ interessenter. Identificere 3-6 interessante (forsøgs-)ruter incl. deres egnethed til hhv. løb, cykling, spadsere med klapvogn, kørestol m.v. Opmåle og indholdsbeskrive disse ruter. Aftale design/ skiltning/ afmærkning af egnede ruter (egnethed/ længde/ km-mærkning/ seværdigheder/ historier osv.) med beslutningstagere (Kommunen/ Naturstyrelsen m.fl.) Få udarbejdet hjemmeside og diverse beskrivelser, så disse kan anvendes via pictogrammer med QR-koder og på flere sprog. Brochure med disse ruter samt en kort beskrivelse af, hvor man kan hente yderligere informationer. Markedsføring m.v.
 
1. Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe
 
Baggrund: Der er et større og større fokus på både samfunds- og individ-niveau for at opnå øget sundhed bl.a. gennem bevægelse. Samtidig er der en øget interesse for at være aktiv i nærområdet, hvad enten man opholder sig der i kortere eller i længere tid. Endelig er der en voksende interesse for at få indblik i naturen og i livet i og omkring det nærområde, hvor man befinder sig både i forbindelse med arbejde og i forbindelse med et ophold som turist.
 
Projektets relevans: Et sådant projekt med opmålte og afmærkede ruter i forskellig længde og med tilhørende kort/ beskrivelser vil være endnu et bidrag til at gøre området i og omkring Tønder til et attraktivt sted at bo og leve i, hvad enten, det er i en kortere eller i en længere periode. Projektet vil understøtte målsætningerne om sundhed, ligesom sådanne opmålte, afmærkede og beskrevne ruter kan motivere fastboende og besøgende til at anvende den unikke natur til et mere aktivt liv med øget indsigt til følge.
 
Målgruppe(r): Projektets målgrupper er alle (alene eller i grupper) med lyst og interesse for at bevæge sig i naturen, kombineret med ønsket om at opnå en øget indsigt i naturen og nogle af de naturmæssige og bygningsmæssige/ historiske steder, der findes i og omkring Tønder, herunder:
 
  • Lokale beboere
  • Turister
  • Andre med kortere eller længere tids ophold i området
 
1. Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter
 
Indhold i projektet: Identificere mulige interessenter (bl.a. Skov- og Naturstyrelsen, Kommune og Turistaktører m.fl.) Skabe enighed mellem interessenterne om antal ruter, deres længde og deres egnethed og formålet med disse samt tilhørende informationer. Skitsere et antal (3-6) egnede ruter, samt opmåle og indholdsbeskrive disse. Beslutte form & informationer, design og afmærkning (hvor, hvordan & hvorledes) samt medier og endelig tids- og handlingsplan. Producere afmærknings- og info-søjler med kort, pictogrammer m.v. Samle/ opsætte informationer klar til udgivelse/ trykning. Opfølgning, evaluering og perspektivering (f.eks. i f.t. udvidelse af projektet til andre områder i kommunen/ regionen og eller til andre medier osv.)
 
2. Hvordan forventes det at projektet formidles
 
Formidling: Projektet formidles løbende via interessenternes hjemmesider (Løbeklubben, LAG m.fl.) og via sociale medier (Facebook-gruppe m.v.). Projektets resultater formidles via afmærknings- og infosøjler med pictogrammer og QR-koder samt tilhørende hjemmeside, oversigtskort m. beskrivelser osv. Løbeklubben laver i samarbejde med øvrige interessenter en ”åbnings-event”. Der søges skabt opmærksomhed omkring projektet via presse-omtale, bl.a. i forbindelse med projekttilsagn, ved milepæle undervejs og i forbindelse med ”åbnings-eventen”. Oversigtskort og beskrivelser gøres elektronisk tilgængelige bl.a. via interessenternes hjemmesider og i de sociale medier, ligesom materialet formidles via interessenterne.
 
3. Forventet effekt af projektet
 
Gennem projektet vil der opstå et tættere netværk mellem de forskellige interessenter og aktører omkring Tønders natur og de der placerede kulturelle/ historiske seværdigheder. Projektet vil medvirke til at skabe opmærksomhed på mulighederne for at bevæge sig ud i den unikke natur i og omkring Tønder på forskellig vis. Projektet vil bidrage til øget kendskab til de unikke natur- og kulturoplevelser, som der er mulighed for at komme helt tæt på i og omkring Tønder. Projektet vil medvirke til at skabe øget livskvalitet for mennesker, der opholder sig i og omkring Tønder i kortere eller længere tid. Projektet vil medvirke til at nogle af områdets turister ønsker at forlænge deres ophold i og omkring Tønder, og komme igen, da dette projekt bidrager med kombinerede bevægelses- og informationsgivende aktiviteter.
 
4. Eventuelle yderligere oplysninger Der arbejdes tæt sammen med Skov- og Naturstyrelsen og Kommunen omkring design og udformning samt tilladelser til opsætning af de identificerede afmærknings- og infosøjler. Projektet kan være pilot-forsøg i forhold til at afmærke et yderligere antal ruter i kommunen, således at Tønder Kommune på denne måde kan blive Kommunen med identificerede, afmærkede og informationsgivende stier og ruter overalt og i forhold til forskellige målgrupper.