Korntved-Rørkær Stien - Fra tæt skov til åbne vidder

Parti fra maleriet: ‘Bau eines Schutzdammes in Tondern’ (Digebygning ved Tønder) Malet i 1909-10 af den tyske maler Josse Gossens. Maleriet hænger i Den Gamle Byrådssal i Tønder.
Masser af skov omkring Tønder Det kan synes mærkeligt, men i slutningen af 1500-tallet var Tønder omgivet af masser af vandrig skov og krat. På en kort strækning ligger her hele fem åer. Grønå, Lillestrøm, Gammelå, Sønderå og Skelbækken. Når man bevæger sig fra Grøngårdvej, hvis navn kommer fra jagtslottet Grøngård (som man i dag kun kan se dele af fundamentet fra – ca. 5 km længere mod øst), og forbi Elhjem op mod Rørkær, fornemmes tydeligt, at man kommer fra marsken og op over gest-randen til Jejsing Banke.
Fra Sæd og til Elhjem I den senere middelalder gik den gamle landevej fra Tønder over Sæd og mod øst over Burkal mod Flensborg. Det var først i 1934, at der kom en fast vej her. Indtil da måtte man køre på en meget sandet vej og forsøge at finde nogle hjulspor I de såkaldte elhjemske enge syd for Rørkjær ligger den såkaldte Elhjelmvold, som en sandet banke mellem Lillestrøm og Grønå. Vandløbene var særdeles fiskerige og leverede nærende mad, så mange af egnens beboere oftest undgik at gå sultne i seng. Især ørred, stalling, ål og gedde var eftertragtede fangster.
Gedden er en stor glubsk rovfisk. Ålen lever sit liv i åen, men gyder i Sargassohavet – i Atlanterhavet