Korntved-Rørkær Stien - Bjerge, sletter og små finker

Hedesletter og Bakkeøer Aldersforskellen mellem de to landskaber er på ca. 100.000 år. Weichselistiden sluttede for ca. 15-12.000 år siden. Den såkaldte hovedopholdslinje gik øst for vore dages Tønder. Bakkeøerne (mørkebrune) stammer fra fra Saaleistiden, der sluttede for ca. 130.000 år siden. Tinglev Hedeslette, Jejsing Bakkeø
Istidslandskabet Landskabet her er smeltevandsslette (hedeslette) fra sidste istid (Weichsel). Isen kom fra nord og øst, og stoppede ved den såkaldte hovedopholdslinie. Foran isen dannedes kæmpe floder og deltaer af smeltevand, der løb vestover mellem bakkeøerne, der er rester af landskabet fra forrige istid (Saale). Ved engene omkring Grønå og Sønderå løber Sønderjyllands største hedeslette, Tinglev Hedeslette, fladt ud mod vest i marsken ved Tønder. Øst for Tønder ligger den ti km lange og smalle Jejsing Bakkeø. Bakkeøens markant højeste punkt, Jejsing Bjerg, ses tydeligt herfra, små to km mod nordøst. Trods de kun 21 meter over havet er udsigten fra ‘bjerget’ storslået.
Tornirisk han. Hannen er rødbrun på ryggen og har en hvid kant på vingen. I yngletiden er de 2 røde pletter på brystet tydelige. Hunnen er ret ensfarvet.
Finker i det åbne land Tornirisken – en lille finke – er karakterfugl i det åbne landskab med levende hegn, krat og buske. Hannen er rødbrun på ryggen og har en hvid kant på vingen. I yngletiden er de 2 røde pletter på brystet tydelige. Hunnen er mere ensfarvet. Især forår og sommer ser man dem ofte parvis. Fra at være en meget almindelig fugl i agerlandet – måske den mest almindelige – er antallet af tornirisker faldet meget. For 40 år siden var der 3 gange så mange. Det intensive landbrug med brug af pesticider er en væsentlig del af årsagen. Der er behov for brakmarker med mange forskellige urter og græs.