Galgestrømstien - Soldater, fugle og en våd kro

vajsenhuset
Henrietteslyst Den gamle landevejskro, Henrietteslyst, der i dag er privatbolig, lå her i nr. 2. Indtil 1861 gik hovedvejen nordpå fra Tønder til Ribe og Løgumkloster forbi Henrietteslyst. Efter Ribelandevejs anlæggelse forsvandt trafikken her næsten, og med omfartsvejen blev vejen endeligt afskåret. Kroen lå lavt og blev ofte ramt af vinterens oversvømmelser. Det værste tilfælde var i marts 1888, hvor Vidådiget gav efter på grund af vandmasserne. Vandet stod så højt i kroen, at beboerne måtte søge tilflugt på loftet flere dage.
Kasernen På venstre hånd ligger Tønder Kasernes gamle bygninger fra 1936. Kasernen nedlagdes i 2002, men bygningerne er fortsat i god stand, og bruges af Told & Skat og flere erhverv. Kasernen har flere gange været lukningstruet (sidst i 70’erne og igen midt i 80’erne), og i 1999 vedtog Folketinget endegyldigt at lukke kasernen.
anlægget
Grønirisk Det er let at få øje på en grønirisk. En lille, men lidt tyk, gulgrøn fugl, der har et par knaldgule felter på vingerne. Tilmed holder den gerne til i haver og parker, hvor den bygger rede i tætte buske. Om vinteren er grønirisken hyppig gæst ved foderbrættet. Frø og især solsikkekerner er sikker lokkemad, hvis du vil se grønirisken på nærmeste hold.