Galgestrømstien - Markmænd med springstokke

Østermarkmandshus
Længst ude på Galgestrømvej nr. 4 ligger endnu hus – et af Tønders oprindelige markmandshuse – Østermarkmandshus – hvor markmanden indtil 1931 havde ”embedsbolig” og kro samt lidt landbrug. Den sidste markmand i Østermarkhuset, Martin Nissen, fik sin indtægt fra krodriften, havde fri bolig og et årligt vederlag på 20 mark fra kommunen. Huset blev i 1914 udvidet med to fag mod vest. Efter nedlæggelsen af markmandsembedet i 1931, købte ægteparret Nissen huset og lukkede kroen.
Markmanden havde i sommerhalvåret opsyn med andres kreaturer og får på markerne. Markerne var ikke indhegnet med tråd men adskilt med grøfter. Hvis dyrene var kommet over grøfterne, skulle han få dem tilbage igen. Derfor havde han altid ”æ klu ́sstach” (springstok) med til at springe over de vandfyldte grøfter.