Blå Sti - Brandgo’ byfornyelse og vandsikring

tørreplads_sønderport
Tørreplads ved Sønderport ca. 1937
Blik op ad Søndergade, og over Møllesøen til Bachmanns Vandmølle Her ved Sønderport er der et flot syn op mod Torvet ad brandvejen Søndergade og over Møllesøen med spunsvæg og springvand til Bachmanns Vandmølle.
søndergade1900
Søndergade ca. 1900
Søndergade gennemskærer via Torvet og Richtsensgade byen syd-nord, medens Vestergade-Storegade-Østergade gennemskærer byen vest-øst. Kongevejen omslutter bykernen med de smalle gader og velbevarede gavlhuse. Søndergade er opstået som brandsikring efter 1581, hvor en brand lagde store dele af Storegade i aske. Herefter blev en smal passage, kaldet Jannikstræde, udvidet og kaldt Søndergade (opr. Süderstredt). For enden af Søndergade lå Sønderport, som nævnes første gang 1607.
isvinter_skøjteløb
Isvinter med skøjteløb
Møllesøen Vidåen går tæt op af den sydøstlige del af Tønder by. I 1587 – 1598 får Vidåen sit nuværende løb. Sønder-Borgerdiget dannes og beplantes, og vandet blev her opdæmmet i Møllesøen. Sønder Borgerdiget er nu en del af Kongevej. Se mere om Møllesøen og Snæbelprojektet på den store planche ved underføringen til Vidåen/Bachmanns Mølle.
 
 
søndergade_broen
Blik op ad Søndergade, og over Møllesøen til Bachmanns Vandmølle Kigger du op ad Søndergade ser du Uldgade som den første gade på venstre hånd. Her lå Sønderport. Porten blev nedrevet i midten af 1800-tallet. Den bestod af et porthus i bindingsværk og kan spores tilbage til 1586.
 
Umiddelbart til venstre bag søen ser man et parkanlæg – Skulpturhaven, som består af området omkring Amtmandens Have og stykket på den anden side af Vidåen ved Vandmøllen. Skulpturhaven opstod i 2008 på Tønder Handelsstandsforenings initiativ og der er allerede investeret i kunst for millioner her. Til venstre ses også Kongevejen fra 1940, der i dag er byens “indre ring” omkring den gamle bykerne. Det stykke der ses her er bygget på kronen af det gamle Sønder-Borgerdige fra sidst i 1500-tallet.
 
Kigger man til højre ses i dag et bebygget område. Dette område var en af byens tre blegepladser – Sønderblegen – et åbent stykke eng der bleb anvendt til sol-blegning af tøj og linned.
vidå fra sønderport
Kilder til yderligere fordybelse:
vidå fra søndergadebroen
Opgave. Når du kigger rundt, ser du at her mødes flere elementer: by, park, vand og mark. Her kan du med lidt tålmodighed se arter fra hver af de 4 landskabstyper. Din opgave er løst når du på 5 minutter har set mindst en art fra hver landskabstype. Blandt mulighederne er: By: allike, mursejler, bysvale, solsort, gråspurv eller … Park: bogfinke, musvit, sangdrossel, munk, rødhals eller …. Vand: gråand, blishøne, rørhøne, måge, isfugl eller … Mark: musvåge, råge, krage, sanglærke, gulspurv eller …