Rød Sti - Danmarks absolut bedste...

ubjerg_kirke
Ubjerg Kirke ca. 1900
Ubjerg Ubjerg er en marsklandsby i Tøndermarsken, hvor husene ligger placeret på både naturskabte sandklitter og menneskeskabte værfter. Ud over kirken er også den gamle præstegård bevaret. Lidt vest for Ubjerg ligger den store velbevarede marskgård Bjerremark, der i sin nuværende skikkelse er fra 1842. Hele Ubjerg er bygget på et værft, en kunstig banke i det ellers så flade marsklandskab, – iøvrigt det største og bedst bevarede værft i Danmark. Det gælder også kirken. Bygningerne er således gået fri af oversvømmelser og stormfloder, der tidligere har raset på disse kanter. Mod nord ligger 4 gårdanlæg tæt sammen på det fælles øst-vest-liggende værft. Mod syd ses den smukke middelalderlige kirke, der er bygget mellem år 1100 og 1300.
ubjerg_præstegård
Ubjerg Præstegaard ca. 1935
Her ligger også Danmarks bedst bevarede præstegård, der blev opført i 1675. Dengang drev præsterne også landbrug, og præstegården var som regel sognets fornemste bondegård. Ubjerg præstegård er ikke blevet mindre fornem med tiden. Huset er bygget sammen med to stalde. Som altid på disse kanter er stråtaget 10-15 cm tykkere end andre steder i landet. Det luner om vinteren. I dag er det hverken en præst eller landmand, der bebor huset. Det har været en privat bolig siden 2005, og er fortsat fredet.
 
 
udbjerg
Søndersøvej og Ubjerg kirke – ca. 1909
U(d)bjerg… som dialektalt mundret idag hedder Ubjerg, men stadigvæk flere steder ses med den tidligere stavemåde “Udbjerg” (på menighedshus, i ældre klerikale tekster m.v.) er et fantastisk syn nede fra vejen igennem byen. Det kæmpestore værft hæver sig med kirken og præstegården knejsende deroppe. Kirkegården er et besøg værd – smuk og hyggelig med bagvedliggende skov. Landsbyen ligger helt samlet omkring kirke og præstegård, men også langs Søndersøvej, sydøst for kirken ligger der en lille samling småhuse. Ubjerg har også en Nørresøvej. Både Søndersø og Nørresø var tidligere store, lavvandede søer, der forsvandt med reguleringen af Vidåen. Nørresø genopstod med gennemførelsen af Snæbelprojektet, der også skabte et stort vådområde kaldet Hestholm Kog.
 
Yderligere fordybelse:
vibe
Vibe
Vibe Viben er karakterfugl i den græsklædte marsk. Især på de lave og fugtige områder trives de. Her kan de finde egnede redesteder og her er der et fint udbud af føde i form af orm og insekter. Viben skal i gennemsnit producere mindst 1 unge pr. par for at opretholde bestanden. Det gør den kun på fugtige enge. Inde på almindelig agerjord bliver der kun produceret 0,7 unge i snit. Så her forsvinder viberne.
se yderligere om viben: https://da.wikipedia.org/wiki/Vibe