Sort Sti - Pas på skørtejægere og pensionister ved banen

råge
Råge
Den lille park huser en stor koloni af råger, så der er ofte liv og larm i trækronerne. En stor del af dagen er rågerne ude på markerne for at finde føde. Føden består næsten udelukkende af larver, orm og insekter. Især om foråret bliver mange timer brugt i kolonien. De unge hanner har det i øvrigt med at forsøge sig med sidespring – parring med nabohunner. Men især de gamle erfarne hunner afviser tilnærmelserne.
cykeltur_tved
Cykeltur til Tved i 1938
Plantagen strækker sig videre mod nord på den anden side af Nordre Landevej. Langs plantagens østside løber jernbanen mod Ribe, der skulle have bedre trafikforbindelser efter tabet af opland efter krigen i 1864. Med lov af 16. april 1873 blev der stadfæstet anlæg af en bane fra Bramming til Ribe. Banen via Tønder til Bredsted blev åbnet den 17. oktober og resten af banen fra Bredsted til grænsen og Ribe blev indviet den 15. november 1887.
 
 
tved plantagen
Tved Plantage Plantagen opstod i 1930’erne, hvor den ved tilplantning forandredes fra mark til skov. Formålet var at sætte de mange arbejdsløse under den store depression i arbejde. Skoven er i dag fredskov, men gennemskæres af mange løbe- og gangstier der fører mod nord under banen og videre mod Soldaterskoven, der også er velforsynet med motionsudfordringer. En del af den sydlige del af Tved Plantage blev i 1969 inddraget til bygningen af Richtsens Plejecenter, som det ses af kortet herunder.
 
Kilder til fortsat fordybelse:
gærdesmutten
Gærdesmutte
Tved Plantage har med sine knapt 100 år på bagen udviklet et rigt fugleliv. Her finder du fx også denne lille, men voldsomt flittige gærdesmutte:
 
En lille brun fugl smutter rundt i buskadset – dog faktisk aldrig over 2 meters højde. Det er gærdesmutten – Danmarks næstmindste fugle. Men med en af de største stemmer. Dens sang kan høres året rundt. Hannen bygger flere – helt op til 10 – reder. Han forsøger ihærdigt at tiltrække hunner. Jo flere, desto bedre. For det gælder om at sætte sit genetiske aftryk i størst mulig udstrækning.