Sort Sti - Det store himmelblå

udsyn_marsken
Udsyn over marsken ca 1933
Marsken Du står her midt i det åbne marsklandskab med udsigt mod Tønder i øst og Møgeltønder bag dig med udsyn til såvel den græsklædte marsk, som til Abild Bakkeøs agerland. Mod nord ligger Gallehus, hvor i 1600- og 1700-tallet guldhornene blev fundet. Mod syd ser du Tønder Flyveplads og Ecco-centeret. Tøndermarsken er den nordligste del af et stort sammenhængende marskområde, der strækker sig langt ned i Tyskland. De første mennesker flyttede ud i Tøndermarsken i 1100-tallet. Indtil da boede befolkningen kun på geest-randen ud mod marsken.
gulspurv
Gulspurv
Gulspurv En-to-tre-fire-fem-seks-syyyyv. Gulspurven tæller til 7, når den synger fra toppen af en busk. Gulspurven er typisk for det åbne land med marker, grøfter og levende hegn. Forår og sommer holder hannen sit territorium, mens de samler sig i småflokke om efteråret og vinteren. Det tykke næb viser at den er frøspiser.
 
 
Røj ca. 1920
Røj – ca. 1920
Engstien Engstien er den tidligere Prinsestien. Den går her ude fra de åbne vidder ved Møgeltønder ind mod Tønders vestlige udkant og omfartsvej. Herude er du tæt på det virkelige marskland, der via de rige marskbønder gjorde Tønder velstående. Her fandtes de rige hoved- og senere preussiske domænegårde som for eksempel Røj, der i flere omgange tilhørte Schackenborg.
 
Også den store firlængede gård Sødam helt fra 1554 ligger her – syd for Møgeltønder trygt og sikkert på sit høje værft. Gården er stadig i drift og drives i dag som økologisk gård.
 
Kilder til fortsat fordybelse:
Sødam set fra tilkørslen
Sødam – set fra tilkørslen – ca. 1931
Tornsangeren En anden sanger der elsker det lysåbne agerlandskab med spredte buske eller træer er tornsangeren:
 
Når tornsangeren synger fra sin busk eller i sangflugt, så er det for alvor sommer. Tornsangeren har tilbragt vinteren i det vestlige Afrika syd for Sahara. Den er en af de sidste sangfugle, der ankommer om foråret – ofte først et stykke ind i maj. Og til september går det atter sydpå ned gennem Vesteuropa. Den mangler så mindst 5000 km. Godt du kun mangler 3 km.