Skovstien - Sangere og soldater

Løvsanger
Løvsanger
Smukt og melodisk lyder løvsangerens sang. Som et blad, der stille og yndefuldt daler ned på skovbunden. Når birken springer ud, og vore danske løvsangere kommer tilbage fra vinterophold i tropisk Vestafrika, så er det forår. Men vi hører også mange løvsangere, der skal videre til Norge, Sverige og Finland. De har alle holdt vinter i tropisk Østafrika. Når man synger smukt, behøver udseendet ikke være pralende. Grålig, gullig, ensfarvet – og lille bitte. Kun 11 cm fra næbspids til halespids, og blot 6-10 gram. Men turen frem og tilbage mellem vore breddegrader og troperne klares alligevel. Imponerende. Løvsangeren findes over hele landet – både i løv- og nåleskove, i moser med krat, i lunde, parker og haver.
Soldaterskov
Soldaterskoven her ligger på Abild bakkeø i et morænelandskab dannet under og efter næstsidste istid. Terrænet er næsten fladt men hælder svagt mod syd og sydøst. Området blev inddraget af militæret til øvelsesområde for Tønder Kaserne. Da der imidlertid hverken var skjul eller dækning på disse flade marker, blev der plantet ca. 15 ha fyr, gran og lidt løvtræ. Efterfølgende er der blevet plantet yderligere skov, så Soldaterskoven i dag er på ca. 225 ha. Skov- og Naturstyrelsen overtog Soldaterskoven i januar 2003. Soldater- skoven, Nørreskoven og Hydroskoven er siden da lagt sammen, og det har skabt et rekreativt skovområde med direkte forbindelse fra beboelsesområderne i Tønder. Soldaterskoven drives efter naturnære principper. Det betyder bl.a., at skoven forynger sig selv ved at træernes frø får lov at spire og vokse op til store træer. I løbet af de næste 80-100 år vil den nuværende nåleskov desuden være afløst af løvskov. I skoven er der indplantet ask, kirsebær, lind, birk og forskellige buske. Den vestlige del af Soldaterskoven har ligget uberørt hen og i dag er arealerne indhegnet og udlejet til kreaturgræsning, så de holdes lyse og åbne med spredt bevoksning. Den veludviklede kratskov mod syd får lov at udvikle sig på naturens egne præmisser. For at give ro til områdets raste- og ynglefugle friholdes noget af skoven for stier.
Zeppelin-museet viser og fortæller om Tønder Zeppelinbases historie i årene 1914-20. Et besøg værd!