Skovstien - Højt på en bakketop

Abild Skole – nu Tønder Ungdomsskole
Ligger lige her bag dig på Østerbyvej. Den blev opført i 1943 og afløste den gamle skole fra 1822 og 1890. Skolen havde i mange år både en tysk og en dansk afdeling, og er således et eksempel på, at Sønderjyderne også her levede fint med hinanden, trods forskelligt nationalt sindelag i hjemmene. Børnene blev undervist på hver deres sprog, men legede ofte sammen i skolegården og her var sproget så oftest Sønderjysk. I 2011 lukkedes skolen og blev omdannet til ungdomsskole.
Abild Bakkeø
De største bakkeøer findes på Jyllands vestkyst, herunder også Abild bakkeø, som du står på her. Den blev dannet i den næstsidste istid for omkring 140.000 år siden. Begrebet “bakkeø” blev introduceret af E. Dalgas, medstifter af og første direktør i Det danske Hedeselskab fra 1866, skrev i midten af 1800-tallet følgende: “Bakkeøerne tiltrækker sig altid ens særlige Opmærksomhed, naar man bevæger sig på Fladerne. Langt ude i den havlignende Lyngørken seer man en ophøjet Gjenstand omtrent som en omvendt Terrin paa et stort Bord”
Enrico Mylius Dalgas (16. juli 1828 – 16. april 1894), dansk officer og vejingeniør. Maleri af August Jerndorff.
Abild Kirke Abild kirke ligger i den vestlige ende af landsbyen Abild, der er gennemskåret af den stærkt trafikerede hovedvej A11. Kirken ligger således ret isoleret fra det meste af den øvrige by. Kirken stammer fra 1200-tallet, men er meget stærkt ombygget i flere omgange. I sin nuværende form er kirken i det væsentlige fra 1707-09. Kirken optræder i historiske kilder siden 1514 og skulle der være indviet til Skt. Nicolau, de søfarendes helgen.
Altertavlen er en sengotisk skabsaltertavle fra omkring 1500. I midterfeltet er afbilledet ”Nådestolen”. Man kan se, hvordan Gud Fader sidder og holder Jesus, som stadig har sårene fra korsfæstelsen, men han lever. Helligånden svæver som en due mellem dem. Til højre står jomfru Maria med Jesusbarnet. I billedet her havde man alt, hvad der skulle til for at komme i himlen som from abildboer.
Prædikestolen fra 1586 har sin særlige historie. Efter 1864 tog tyskerne den ud og anbragte den på museet i Kiel. Efter genforeningen i 1920 blev prædikestolen flyttet til Tønder Museum, men Abild ville have den tilbage. Det kom den så i 1931.