Skovstien - Den muser og våger

Musvågen er vores mest almindelige rovfugl. Pænt stor og med brede, afrundede vinger kredser både han og hun i luften over skoven. Territoriet skal markeres. Reden er nok placeret højt oppe i et træ i skovens udkant. Så er det nemt at komme ud på markerne for at fange føde, først og fremmest mus. Musvågen er blandt de få rovfugle, der kan stå stille i luften med baskende vinger. Den muser. Den er på jagt. De fleste musvåger har brune farver med lysere pletter og partier. Men ofte ser man også næsten helt hvide musvåger, så variationen er stor. Musvåger fra vore nordiske naboer trækker gennem Danmark i stort tal både forår og efterår.
Gallehus Skov har hørt under Schackenborg Gods fra ca. 1808, hvor plantningen af skoven begyndte. Skoven er blevet udvidet flere gange og nåede i 1960’erne op på ca. 110 ha… primært nåle- men også løvskov. Prins Joachim overtog Schackenborg Gods i 1993 og plantede store arealer til med juletræer. Stormen i 1999 væltede ca. 50 ha nåleskov. Ved hjælp af bl.a. stormfaldspakken blev der så plantet robust løvskov med fredskovspligt. I dag er Gallehus fortrinsvist løvskov med mange unge træer og der er atter kommet bedre priser på både træ og træflis.