Skovstien - 50 øre for et krus øl...

Røj (Råde) – Altona Gården Røj var fra 1661 i mange år knyttet til Møgeltønderhus , det senere Schackenborg. I 1798 blev gården dog solgt til privat eje. I 1903 gjorde den preussiske stat gården til en af 36 domænegårde i Sønderjylland. Samtidig opførtes nye bygninger i tysk stil. Fra 1905 til 1926 var Hans Heinrich Reuter forpagter og skulle drive gården som et preussisk mønsterbrug og forbillede for egnens bønder. . I 1951 kom Røj atter til grevskabet Schackenborg ved et mageskifte med Store Tønde og var bl.a. enkebolig for grevinde Karin Schack fra 1956.I 1978 kom Schackenborg igen under kronen og blev overtaget af prins Joachim, der for få år siden solgte til et konsortium. I dag kan man holde ferie i Schackenborgs gamle forvalterbolig på over 435 kvm., som prins Joachim har ladet renovere.
Kroen Altona
Altona ved Tønder er sikkert opkaldt efter den tidligere landsby og senere danske købstad ved Elben – i dag en del af Hamborg. Ældre tøndringer husker udmærket landevejskroen her med den lille have på den anden side af vejen til Møgeltønder. Mens mændene spillede kegler og fik et krus øl (50 øre pr. glas i 1921!), indtog kvinderne kaffen og kroens hjemmebag i krostuen eller i den tilstødende krohave. Kroen nedbrændte desværre i 1947, nogle år efter at den blev var blevet nedlagt. Efter branden blev der opført nye bygninger på grunden. På vejens sydside står endnu en række træer tilbage som vidner om den gamle krohave.