Skovstien - Øl - mere øl - mest øl!

Victoria Bryggeriet/Bachmanns Mølle/Nystaden I ”Nystaden” ligger der inde til højre et større lejlighedskompleks fra ca. 1990. Her åbnede i 1888 Aktieselskabet “Tondernsche Victoriabrauerei” som en ny konkurrent til ”Actien Brauerei” i Østergade. Victoria-øllet fik aldrig fodfæste på markederne i eller udenfor Tønder og Vestslesvig. Det kan man undre sig over i og med at Tønder omkring århundredeskiftet havde mere end 80 beværtninger og gik for at have verdensrekorden i antal udskænkningssteder pr. indbygger! I 1902 gik bryggeriet konkurs og blev efterfølgende solgt og videreført som ”Bürgerliches Brauhaus”. Ejeren opførte tillige en konservesfabrik, kastede sig over champignondyrkning i bryggeriets kældre og løb derefter fra gæld og konkurs. Bachmanns Vandmølle A/S overtog i 1927 bygningerne og drev derefter korn-og foderstofvirksomhed i mange år frem.