Grøn Sti - Fængselsflugt og tyske pigeskoler

5.2-B2674 Nørregade set mod øst fra arresten ca. 1930
Nørregade set fra Arresten – ca. 1930
Liebestemplet, Arrestbygningen og Politistationen Her kan du som i fordums tider tage et lille hvil eller danse ved den ny-klassiske havepavillon ”Liebestemplet”. Tidligere borgmester Carsten Richtsen har skænket denne 8-kantede pavillon til byen omkring år 1800 sammen med en allé af Kastanietræer her på Nordre Borgerdige og med en spadseresti, som borgerne i Tønder frit kunne benytte. Borgmesteren har i øvrigt bl.a. lagt navn til både Richtsensgade og Richtsens Plejehjem. Måske kan du også forestille dig livet bag Arrestbygningens mure. Arresten her blev bygget i 1914 og straks taget i brug. Politiet boede her frem til 1957, hvor de flyttede over i den forhenværende Alexandrinen Schule. Arresten for Tønder By var fra omkring år 1800 og frem til 1916 placeret i Porthuset fra Borgen Tønderhus på Slotsbanken.
allike
Allike
Her i anlægget kan ofte ses både Alliker og Råger
 
Allike: Alliken – en lille kragefugl med grå nakke – er et kendt væsen i bybilledet. Allikeparret bygger rede i hulheder, på gesimser, i skorstene, kort sagt, hvor der nu er ledig plads. Tit går parret rundt på plæner og i parker for at finde føde. Om vinteren flokkes de sammen med rågerne i store flokke. Særligt i skumringstimen er der fine muligheder for at følge allikerne, når de samler sig på overnatningspladsen. Så lyder det som om, der skal fortælles allike-historier om dagens begivenheder.
råge2
Råge
Råge: Vel larmer de og vel skider de, men de gør også gavn, de sorte råger. Her i Anlægget er der en koloni, som vi kan følge forår og sommer. Om efteråret og vinteren ser vi dem tit på markerne. Her luger de især ud i larver og orm.
 
Kilder til fortsat fordybelse: