Bremsbøl Sæd stien - Nye grænser og gendarmer

Grænsegendarm ved Sæd. 1931.
Grænsedragning Grænsen her mellem Tyskland og Danmark efter genforeningen i 1920 er et resultat af en helt unik demokratisk proces. Grænsen er nemlig resultatet af en afstemning om dansk eller tysk tilhørsforhold i Slesvig i 1920. Versailles-traktaten fastslog vilkårene for fredsslutningen efter krigen og fastslog at afstemningen skulle vægte befolkningsflertallet samlet i nord under ét. Det viste sig, at afstemningen 10. februar 1920 gav et samlet dansk flertal på 75% af stemmerne, så selv om der bl.a. i Tønder, Højer, Aabenraa, Sønderborg og Tinglev var tysk flertal, så kom hele det nordslesvigske område til Danmark. Distrikterne mod syd, herunder Flensborg, stemte tysk og vedblev derfor at være tysk område. Grænsen følger desuden den lidt svært definerbare sproggrænse. På grænsesten nr. 1 og nr. 280 er datoen 15.6.1920 markeret idet det er datoen for, hvor grænsedragningsarbejdet blev påbegyndt.
Grænsestenene Grænsen i dag fra Skomagerhus i øst og til det fremskudte dige i vest er markeret med 280 nummererede grænsesten fra øst mod vest. Grænsestenene er lavet i granit og stikker ca. 60 cm op over jorden. Grænsestenene er firkantede og er ud over nummeret forsynet med inskriptionen DRP (Deutsches REICH Preussen) på den ene side og D (Danmark) på den modsatte. På toppen af hver sten er der i midten en lille fordybning i midten, hvorfra de såkaldte sigte linjer går ud til siderne. Hvis der ikke er kommet for meget bevoksning til, kan man se fra den ene sten til den anden og dermed være helt sikker på, hvor grænsen går. Grænsestenen her ved Sæd har nummer 203 – kan du finde den?
Gendarmhuse Da grænsen i 1920 var blevet fastlagt kom en ny gruppe tjenestemænd til området nemlig grænsegendarmerne. Det var deres arbejde, at patruljere langs den nye grænse for at forhindre illegal transport over grænsen. Dengang foregik der masser af smuglerier. For at kunne tiltrække mænd til dette arbejde, blev der langs grænsen opført dobbelthuse, de såkaldte gendarmboliger. I 1920/21 blev Sønderbækvej nr. 4 her i Sæd ombygget til lejligheder og nr. 6 er et dobbelthus i nyklassicistisk stil nyopført til formålet. I de to ejendomme blev der tilsammen indrettet 6 lejligheder, primært til vagtmestre og gifte gendarmer. Gendarmhuse var ofte indrettet ens med køkken og 3 små stuer forneden og soveværelser foroven i hver ende af huset, og så enten med en eller med to indgange og et separat vaskehus bagved. Omkring 1920 kom der omkring 40 af disse gendarmer med familier til området. Disse bidrog til udvikling af kulturen i området med f.eks. deres hornorkester og deres deltagelse i ringridning og skyttefesterne.
Vagtskifte, grænsegendarmer ved grænsesten 117.